Our Services

บริการของเรา

Services

บริการของเรา

การพ่นสี

เรามีบริการเคลือบสีผง(พ่นสี) ทุกสีที่ลูกค้าต้องการ
การห่อหุ้มตัวอลูมิเนียม โดยการพ่น หรือ เคลือบสี ลงในอลูมิเนียมโดยปกติจะใช้เป็นงานตกแต่ง แต่มันยัง สามารถป้องกันการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิและยังสามารถเป็นฉนวนกันความร้อน
การพ่นสีชิ้นงานอลูมิเนียมสามารถทำได้ไม่กี่วิธี ใช้ปืนพ่อสเปรย์ทั่วไปที่ชิ้นงานโดยใช้คนนั้น ใช้กันอย่าง แพร่หลายและปรับเปลี่ยนได้ง่าย การพ่นชิ้นงานจะทำใน บูธสเปรย์จากสองทิศทางเพื่อให้สีพ่นได้ทั่วชิ้นงาน แต่การทำโดยใช้ปืนพ่นอัตโนมัตินั้นสามารถควบคุมคุณภาพให้คงที่ การสูญเสียของสี ผิวชิ้นงานที่เสมอกัน
การพ่นส่วนใหญ่เราปล่อยไฟฟ้าสถิตไปที่อลูมิเนียม และปืนพ่นสีไปที่ชิ้นงานอลูมิเนียม ให้มีค่าประจุไฟฟ้า ที่ตรงข้ามกันเพื่อให้สีไปจับที่ตัวชิ้นงาน เทคนิคนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสีจะติดกับชิ้นงานได้ดี โดยใช้ระบบพ่น อัตโนมัติทำให้มีประสิทธิภาพสูงและราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย

ตอบสนองความต้องการของตลาด ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ที่่เราได้รับความไว้วางใจ ด้วยการมีบริการพ่นสีฝุ่น ที่ได้รับการรับประกัน จากบริษัทสีชันนํา เช่น Toa, JoTUn รับประกัน คุณภาพสี 10-30 ปี ภายในและภายนอก
วิธีการตรวจสอบคุณภาพหลังพ่นสีฝุ่น (powder coating)

1. วิธีการเทียบสีด้วยตาเปล่ากับแผ่นตัวอย่าง

2. นำเศษผ้าชุบน้ำยา MEK เช็ดที่ปลายชิ้นงานโดยถูประมาณ 30 ครั้ง โดยที่สีจะไม่หลุดร่อนตาม

3. นำเครื่องวัดความหนาของฟิล์มต้องวัดได้ 60 ไมครอนขึ้นไป และความเงาตามสเปคของสี

4. นำคัเตอร์กีดที่ปลายชิ้นงาน แล้วนำเทปกาวติดและดึงกระชากแรง ๆ โดยที่สีจะไม่หลุดร่อนตามเทปกาว ถือว่าชิ้นงานผ่าน